Tot en met 20 november is de fototentoonstelling Op Weg naar een Landmijnvrije Wereld in het Atrium Den Haag te zien. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het Anti-Personnel Mine Ban Convention (APMBC) dat van 15 t/m 19 november in het World Forum in Den Haag gaat plaatsvinden.

Humanitair Ontmijnen
Dit VN-verdrag is een belangrijk instrument om het gebruik van landmijnen tegen te gaan en de impact van landmijnen te verminderen. Wereldwijd kampen er namelijk ruim 60 landen en gebieden met een landmijnprobleem. Landmijnen en andere explosieve oorlogsresten maken nog dagelijks 10 tot 15 slachtoffers. Bijna de helft van deze slachtoffers zijn kinderen. Daarnaast zorgen landmijnen ervoor dat grote gebieden onbruikbaar zijn voor bebouwing en landbouw. Om de veiligheid van mensen in mijn-getroffen landen te verbeteren en de grondoorzaken van instabiliteit aan te pakken, is het van groot belang dat landen investeren in humanitaire ontmijning, ook wel bekend als Mine Action.

Voorzitterschap Nederland Anti-Personnel Mine Ban Convention (APMBC)
Wereldwijd is Nederland de 8ste grootste donor in Mine Action. Nederland was tevens het afgelopen jaar voorzitter van het APMBC. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap is ingezet op drie belangrijke pijlers: Innovatie –door innovatieve oplossingen te steunen, zoals het gebruik van 3D-geprinte mijnen voor trainingsdoeleinden. Inclusiviteit – door alle behoeftes van mijn-getroffen gemeenschappen mee te nemen in het ontmijnen, met specifieke aandacht voor mentale gezondheid en psychosociale steun. (Lokale) Capaciteitsopbouw – door het delen van kennis en expertise tussen ontmijningsautoriteiten wereldwijd te stimuleren. Jaarlijks komen Staten en organisaties bij elkaar om de voortgang van het Verdrag te bespreken in een zogeheten Meeting of States Parties (MSP). De 19e MSP zal van 15 t/m 19 november 2021 in het World Forum in Den Haag plaatsvinden.

Partners
Nederland ondersteunt zes Mine Action organisaties: The United Nations Mine Action Service (UNMAS); Humanity and Inclusion (HI); The HALO Trust; Mines Advisory Group (MAG); Danish Refugee Council (DRC), voormalig bekend als Danish Demining Group (DDG); The Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD).

De foto’s in deze tentoonstelling zijn afkomstig van de hierboven genoemde partnerorganisaties en van The International Campaign to Ban Landmines (ICBL), een mondiaal netwerk van non-gouvernementele organisaties die toewerken naar een mijnvrije wereld. De foto’s zijn gemaakt in verschillende regio’s in de wereld: van Colombia en Burkina Faso tot aan Irak en Oekraïne. De afbeeldingen tonen de verschillende activiteiten van Mine Action: van slachtofferhulp en het ruimen van mijnen en andere explosieven tot aan risicovoorlichting. Al deze activiteiten zijn essentieel om ervoor te zorgen dat mensen in veilige omstandigheden kunnen leven en dat mijn-getroffen landen economisch en sociaal kunnen herstellen.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door gemeente Den Haag en wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Alle afgebeelde mensen op de foto’s hebben expliciet toestemming verleend tot het gebruik van deze foto’s. Bij foto’s van kinderen is expliciet toestemming gevraagd aan en verleend van een ouder/voogd.