Jong, gevlucht en alles achterlatend; hun wereld staat op zijn kop. In de expositie Door Ontberingen naar de Sterren – De dromen en waarden van gevluchte jongeren in poëzie en fotoportretten die van 13 t/m 24 november in het Atrium Den Haag is te zien, geven deze gevluchte jongeren een inkijk in hun wereld aan de hand van indrukwekkende, persoonlijke en ontroerende verhalen.

De portretfotos van deze 21 jongeren vormen tezamen met ieders geschiedenis een bijzonder en aangrijpend geheel. Hun teksten maken indruk, houden je een spiegel voor, nemen je mee in hun leven, hun dromen en hun twijfels. Deze tentoonstellins is mede mogelijk gemaakt door stichting Reclame Maken Voor Jezelf en GK Print & Sign.

Stichting Reclame Maken Voor Jezelf, in samenwerking met VluchtelingenWerk, Gemeente Den Haag en Stichting IMCWeekendschool, presenteert dit project. Tijdens dit project gingen de workshopleiders (IMCoaches) en deelnemers (de gevluchte jongeren) met elkaar in gesprek over hun persoonlijke levensverhaal en over hun eigen (kern)waarden. De workshops vonden plaats in SoZa (het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waar veel gevluchte mensen zijn gehuisvest. Hier werkten ze aan het ontwikkelen van hun talent en het leren kennen van zichzelf. Resultaat van dit project zijn posters en teksten waarin de jongeren hun persoonlijke verhaal delen met het publiek. De kernwaarde(n) van het project zijn: het creëren van een ontmoeting, nadenken over burgerschap, verbinden en trots.

Reclame Maken Voor Jezelf - Gedicht Jalal

Stichting Reclame Maken Voor Jezelf
Toen Melle Dotinga – oprichter van de stichting, tekstschrijver, dichter en kernwaardenexpert in 2006 interne communicatie ontwikkelde voor een justitiële jeugdinrichting – gericht op de jongeren daar, ontstond het idee om hen te stimuleren om positief naar zichzelf te kijken. Zo ontstond Reclame maken voor jezelf. Een serie lessen die jongeren aanzet om trots te zijn op zichzelf en die hun zelfbeeld een boost geeft. Schrijvers, dichters, spoken word performers en rappers geven de lessen. Zij weten elke jongere aan’ te zetten, zodat ze de positieve ervaring van het schrijven van een gedicht, een raptekst, een spoken word voelen. Een topfotograaf portretteert elke jongere en ook dat is een hele bijzondere en voor sommigen spannende ervaring. De lessen eindigen met een expositie waarin de fotoportretten met teksten aan het publiek worden getoond. Dat levert mooie gesprekken op tussen de jongeren en hun ouder(s) en ander publiek. Stichting RMVJ geeft les in jeugdzorginstellingen, in het speciaal en regulier basis- en voortgezet onderwijs, in justitiële jeugdinrichtingen, op verschillende plekken met jonge vluchtelingen en op IMC Weekendschool. Daarnaast zijn workshops met mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel. De lessen slaan ook aan in het buitenland, zoals via Tika Foundation op een middelbare school in Nepal en bij Mundo de Talentos in Mexico.
Voor meer informatie, ga naar reclamemakenvoorjezelf.nl.