Stichting Atrium Den Haag is een non-profit organisatie en wordt door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Een ANBI is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

Iedere organisatie of particulier kan een gift doen aan de stichting om haar functie in het publiek belang van het Atrium van het Stadhuis te behartigen. Uw gift is vrijgesteld van schenkbelasting en daardoor aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelastingen.

Klik hier voor het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI.