Sinds enkele jaren organiseert Atrium City Hall de Kerst-Sing-ALong in het Atrium Den Haag, naar een idee van Herbert Boerendonk. Jaarlijks wordt een éénmalig kerstkoor samengesteld bestaande uit 300 koorleden met zangers en zangeressen uit de regio Haaglanden in de leeftijden van 10 t/m 90 jaar. Dit kerstkoor geeft na drie keer repeteren een concert aan ruim 1.100 bezoekers. Dit alles is onder begeleiding van pianist en dirigent Gregor Bak en sinds enkele jaren een gastoptreden van dramatisch sopraan en tv persoonlijkheid Francis van Broekhuizen.

www.kerstsingalong.nl
www.gregorbak.nl
www.francisvanbroekhuizen.nl