In de posterwand van het Haags Gemeentearchief is t/m 20 november de expositie 400 Jaar Jan Pieterszoon Sweelinck te zien.

In 2021 is het 400 jaar geleden dat de bekendste Nederlandse componist, Jan Pietersz Sweelinck is overleden. Ter gelegenheid daarvan heeft de Stichting Sweelinck met Projectbureau Reinekwint het Sweelinck Festival georganiseerd. Sweelinck was organist, ondernemer, onderwijzer, vernieuwer en de grootste componist uit de geschiedenis van Nederland. Wat Rembrandt betekent voor de schilderkunst in de 17de eeuw, betekent Sweelinck voor de muziek. Hij is de laatste in een reeks componisten uit de Lage Landen die gedurende twee eeuwen in tal van Europese centra leidende posities innamen en tegelijkertijd de eerste die actief was in de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. Zijn naam hoort thuis in het rijtje van beroemde tijdgenoten als Vondel, Hooft, Bredero en Rembrandt.

Op www.sweelinckfestival.nl staat alle informatie en het volledige programma.