In de posterwand van het Haags Gemeentearchief is t/m 12 maart 2022 de tentoonstelling Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938) – een marineman en de vooroorlogse islam in Den Haag te zien.

Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938)
Nederland heeft via de voormalige kolonie Nederlands-Indië al een eeuwenlange ervaring met de islam. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden honderden moslims in Den Haag. Al aan het begin van de twintigste eeuw werden er discussies gevoerd over de mogelijkheid een moskee en een islamitische begraafplaats op te richten in Nederland. Het eerste initiatief is in Den Haag genomen door Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938), een Nederlandse bekeerling tot de islam.

Net over de grens bij Oldenzaal ligt het kleine stadje Salzbergen. Daar, in het toenmalige Pruisen, stond de wieg van Jean Louis Charles van Beetem. Bij zijn geboorte op 8 juli 1879 kreeg hij de roepnaam Charles mee. De toevoeging Mohammed Ali is van een halve eeuw later, toen hij zich als volwassen man bekeerde tot de islam. Charles van Beetem groeide op in een groot rooms-katholiek gezin met twee meisjes en zeven jongens.

Al jong ging Charles van huis. Vanuit Delfzijl vertrok hij in 1893 naar Leiden naar de Kweekschool voor de Zeevaart, een opleidingsinstituut voor de laagste rangen bij de Koninklijke Marine. Charles van Beetem maakte met de Koninklijke Marine twee reizen naar Nederlands-Indië en één naar Curaçao. De reizen met de marine naar Nederlands-Indië en het verblijf in de Oost maakten op hem grote indruk. Zijn verdere leven zou worden bepaald door wat hij daar had gezien…

Colofon
Onderzoek, tekst en samenstelling: Dr. Corien Glaudemans
Met dank aan: Prof. Dr. Umar Ryad, Marine Museum Den Helder, Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH), Tropenmuseum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag en Kadoc Erfgoed – Katholieke Universiteit Leuven
Beeldmateriaal afkomstig uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, tenzij anders vermeld.
Vormgeving: Jerney de Jong
Drukwerk: Guthschmidt