In 2024 viert het Haags Gemeentearchief zijn 140-jarig bestaan. Hun verhaal begon op 1 januari 1884, toen er voor het eerst een gemeentearchivaris werd benoemd. Om dit te vieren worden er in de loop van 2024 diverse activiteiten en projecten georganiseerd. De tentoonstelling ‘Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief’, is daar één van die van 19 februari t/m 6 april te zien is in de Posterwand van het Haags Gemeentearchief in het Atrium Den Haag.

Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief
“Voor de inwoners is het archief van nu de informatie van vroeger. Hier kunnen de inwoners van de gemeente Den Haag kennisnemen van haar historie, maar de informatie van nú is het archief van morgen. Het Haags Gemeentearchief wil daarom graag breed samenwerken met inwoners, instituties en organisaties. Om ook in de toekomst relevante informatie beschikbaar te kunnen blijven stellen voor onderzoek, duiding, verklaring en rechtvaardiging. In geest van de eerste archivaris van Den Haag, de heer Servaas van Rooyen, blijft het archief daarom ‘halen en brengen’.” – aldus Bart van der Meij, interimmanager van het Haags Gemeentearchief. 

In de tentoonstelling ‘Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief’ nemen de medewerkers van het archief de bezoeker graag mee in hun werkzaamheden. Wat wordt er bewaard bij het gemeentearchief? Hoe wordt het bewaard en waarom? Wat doen archivarissen en collectiebeheerders eigenlijk de hele dag? In de verlichte panelen kan iedereen kennismaken met de collega’s van het Haags Gemeentearchief. Zij geven iedereen graag een kijkje in hun keuken! 

Onderdeel viering 140 jaar Haags Gemeentearchief
Met de viering van het 140-jarig bestaan van het Haags Gemeentearchief wordt iedereen uitgenodigd om kennis te maken met het rijke Haagse erfgoed dat in het archief te vinden is. Het doel: generaties verbinden, een brug slaan tussen de geschiedenis en het heden en deze bewaren voor de toekomst, zodat we samen de rijke geschiedenis – die de stad en haar inwoners representeert – kunnen vieren. 

Aanvullende informatie
De verlichte panelen in het Atrium Den Haag vormen met elkaar de vaste tentoonstellingsruimte van het Haags Gemeentearchief. Hier maakt het archief ongeveer zes tentoonstellingen per jaar, vaak in samenwerking met Haagse erfgoedpartijen. Alle tentoonstellingen hebben één ding met elkaar gemeen; de onderwerpen zijn Haags en alleen in het Nederlands. Meer informatie over de activiteiten van het Haags Gemeentearchief zijn te vinden op: