Met de tentoonstelling Onder moeders vleugels: migratieverhalen van Haags-Turkse vrouwen laat het Haags Gemeentearchief Turkse moeders, dochters en kleinkinderen aan het woord.

In samenwerking met Stichting Avrasya zijn 12 vrouwen geïnterviewd en geportretteerd door medewerker en fotograaf Robin Butter. Deze (vaak) eerste generatie vrouwen die naar Nederland zijn gekomen vertellen hun verhaal, het verhaal van de migratie naar Nederland. Verhalen over de pijn, het verdriet, maar ook over het goede dat dit ze heeft gebracht.

Eerste generatie Turkse vrouwen
Centraal in deze tentoonstelling staat het verhaal van de eerste generatie Turkse vrouwen die naar Nederland kwam en wat deze tocht met hen deed. Dit verhaal wordt overgedragen van generatie op generatie en niets is zo sterk als de band tussen een moeder en haar dochter. De interviews geven een inkijk in het diepe verdriet, het ontdekken van een nieuwe wereld en de eerste stappen richting emancipatie. Verhalen die ontroeren, raken en aanzetten tot nadenken. Met deze tentoonstelling wordt een unieke, persoonlijke kijk gegeven in het leven van de eerste generatie Turkse vrouwen die naar Nederland kwam.

60 jaar Turkse migratie
In 2024 is het 60 jaar geleden dat de afspraken over de Turkse migratie van gastarbeiders zijn ondertekend en 2024 is het jaar van 100 jaar vriendschap tussen Nederland en Turkije. Door heel de stad zijn verschillende initiatieven te vinden die zich richten op deze geschiedenis. Door gesprekken met Fatma Aktas van Stichting Avrasya is naar voren gekomen dat zij tijdens dit soort momenten het vrouwelijk perspectief mist op deze gebeurtenissen. Een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis is een perfecte plek om het vrouwelijk perspectief op dit onderdeel van de Turkse migratie uit te lichten.

Stichting Avrasya
In 1999 is stichting Avrasya (Stichting Nederlandse Unie van Kaukasische Vrouwen) in Den Haag opgericht. Het kantoor van de stichting is midden in de Schilderswijk te vinden.

Stichting Avrasya is erop gericht om Nederlands-Turkse vrouwen de Nederlandse cultuurwaarden te leren kennen en het maatschappelijk functioneren in Nederland te bevorderen met begrip voor de sociaal-culturele waarden en gewoonten uit de oorsprongsgebieden. Dit alles gebeurt op een specifieke, herkenbare en laagdrempelige wijze. In 2023 heeft Stichting Avrasya een deel van haar archief overgebracht naar het Haags Gemeentearchief. 

Voor meer informatie over Stichting Avrasya, ga naar avrasyakafkas.com.

Voor meer informatie over het Haags Gemeentearchief, ga naar haagsgemeentearchief.nl.