Samen tegen straatintimidatie
Het Stadhuis, de Centrale Bibliotheek en het Stadsdeelkantoor Escamp worden vanaf donderdag 25 november t/m woensdag 1 december tussen 17 uur en 22 uur oranje verlicht in de week van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Het verlichten van de gebouwen is onderdeel van de Orange the World campagne. Tijdens deze campagne wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor alle vormen van gender gerelateerd geweld. Dit jaar besteedt de gemeente Den Haag extra aandacht aan straatintimidatie.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft (45%) van de inwoners in Den Haag in 2020 straatintimidatie heeft meegemaakt en dat slechts 18% daar melding van maakt. We weten dat het een groot probleem is, maar nu staat het ook zwart op wit. Nastaren, fluiten, sissen, roepen, maar ook volgen en betasten. Het is intimiderend en bedreigend. Den Haag heeft er al jaren mee te maken op de boulevard van Scheveningen en in verschillende Haagse buurten. We willen dat iedereen overal in Den Haag prettig en veilig over straat kan. Met het ondertekenen van de Safe Streets verklaring heeft de gemeente vorig jaar aangegeven straatintimidatie niet te tolereren. Een jaar later heeft dit geresulteerd in een plan van aanpak ‘Samen tegen straatintimidatie’ dat zich richt op preventie en bewustwording, meldingsbereidheid en veiligheid op straat, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Emancipatie). Meer informatie is te vinden op www.straatintimidatie.nl.

Aanpak straatintimidatie
Het plan van aanpak vraagt zowel aandacht voor de slachtoffers, de daders, als omstanders en andere betrokkenen. Welzijns- en queer-organisaties, buurtsportcoaches en boa’s mogen een training volgen waarin zij handelingsperspectieven geboden krijgen.  De gemeente blijft in 2022 inzetten op het project ‘Changemakers’ van Centrum 16•22. Changemakers is een landelijke campagne om jongeren tussen 12 en 24 jaar bewust te maken van grensoverschrijdend gedrag en genderongelijkheid en leert hen geweldsituaties te herkennen. Samen met de nachtburgemeester trekken we op om straatintimidatie bespreekbaar te maken in het uitgaansleven. Via de training safer clubbing van Sex Matters trainen we het personeel van uitgaanslocaties om deze locaties veiliger en inclusiever te maken. De gemeente faciliteert COC Haaglanden om voorlichtingslessen te geven over seksuele-, sekse- en genderdiversiteit aan het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarnaast maken we inzichtelijker waar slachtoffers van straatintimidatie ondersteuning kunnen krijgen. Hiervoor ontwikkelen we twee sociale kaarten, een queer-specifieke kaart en een vrouw-specifieke kaart.

Orange the World
Het Stadhuis wordt op donderdag 25 november om 19.00 uur onder leiding van Zonta Den Haag door burgemeester Jan van Zanen en wethouder Arjen Kapteijns oranje uitgelicht. Zonta Nederland coördineert samen met UN Women Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao de Orange the World campagne in Nederland. Oranje is de kleur van de wereldwijde campagne rond geweld tegen vrouwen en meisjes. Met de kleur oranje vragen we tijdens de Orange the World campagne aandacht voor gender gerelateerd geweld. De kleur oranje staat voor een zonsopgang: de dageraad in een toekomst zonder geweld. Meer informatie is te vinden op www.orangetheworld.nl.

Talkshow over gender gerelateerd geweld en straatintimidatie
Op vrijdag 26 november van 19.00 tot 20.00 uur organiseert de gemeente Den Haag in het kader van Orange the World een talkshow in Nieuwspoort. Journalist Naeeda Aurangzeb gaat samen met Tessel ten Zweege (ervaringsdeskundige/auteur/PISSWIFE), Korrie Louwes (gemeente Den Haag, algemeen directeur) en anderen in gesprek over ervaringen met gender gerelateerd geweld en de noodzaak om dit onder de aandacht te blijven brengen. Onderwerpen die in de talkshow aan bod komen zijn onder andere huiselijk geweld en straatintimidatie. Ook is er een optreden van spoken word artiest Danielle Zawadi. De talkshow wordt live uitgezonden op www.haagsevrouwendagen.nl.

Stand Uptraining
Op vrijdag 26 november en woensdag 8 december biedt Fairspace kosteloos Stand UP-trainingen aan voor geïnteresseerden. In de training van Stand Up leer je vijf makkelijke en veilige manieren om in te grijpen als je straatintimidatie ziet gebeuren. Wil je deelnemen aan de training? Via www.haagsevrouwendagen.nl kun je je opgeven voor de trainingen.