Hoe een creatieve workshop een positieve bijdrage kan zijn voor kinderen met een ouder in detentie
Tot en met 31 mei is de tentoonstelling Guiding Lights te zien in het Atrium van Den Haag. De tentoonstelling laat zien hoe een creatieve workshop positief kan bijdragen aan het sociaal-maatschappelijk welzijn van kinderen met een ouder in detentie. Ervaringen van deze kinderen worden getoond in foto’s, beeld en geluid. De tentoonstelling laat zien wat kinderen met een ouder in detentie nodig hebben. Deze expositie is onderdeel van Just Peace The Hague. Het Atrium Den Haag is gesloten op 2de Pinksterdag maandag 29 mei 2023.

Op woensdag 17 mei om 17:00 wordt de tentoonstelling Guiding Lights geopend. Jeugdzorgprofessionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Tijdens de opening krijgt u meer informatie over het project Guiding Lights, de beoogde impact, de visie en samenwerkende partners. Expertisecentrum K I N D en Stichting Exodus Nederland geven meer informatie over de ondersteuning die hun organisaties bieden aan kinderen met een ouder in detentie.

Visie en impact van Guiding Lights op de lange termijn
De inhoudelijke overweging om het project Guiding Lights te initiëren is om het sociaal-maatschappelijk welzijn en daarmee de levenskwaliteit van kinderen met een ouder in detentie te verbeteren. Creatieve workshops en activiteiten zijn niet alleen leuk om te ontspannen en te ontstressen, maar kunnen ook bijdragen aan de relatie van kinderen met zichzelf en hun omgeving. Op de lange termijn kan het voorkomen dat deze kinderen, door (zelf)stigma en hun thuissituatie, buiten de maatschappij vallen.

Creatieve workshops en activiteiten organiseren voor kinderen met een ouder in detentie brengt leeftijdsgenoten en lotgenoten samen. Voor deze kinderen zou dit een geweldige manier kunnen zijn om te socialiseren en contact te maken met anderen die in dezelfde situatie zitten. Er is sprake van herkenning en erkenning. Dit kan kinderen helpen vriendschappen en een gemeenschapsgevoel op te bouwen.

Daarnaast zijn creatieve activiteiten een leuke en boeiende manier om nieuwe vaardigheden te leren en om aan zelfherstel te werken. Kinderen met een ouder in detentie leren zichzelf uit te drukken via hun creativiteit en daarmee hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. Als ze hun ideeën tot leven zien komen kunnen ze daar een gevoel van voldoening uithalen en zichzelf trots voelen. Er worden positieve succeservaringen opgedaan en deze kunnen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van deze kinderen vergroten en het zelfstigma verminderen.

© Kristen Uroda, 2017
© Kristen Uroda, 2017

Het Lentekamp
Stichting Exodus Nederland organiseert vier keer per jaar een kamp voor kinderen (8 – 15 jaar) en hun ouder in detentie. Tijdens dit kamp komen gedetineerden en hun kinderen samen op een plek binnen de gevangenismuren.
Het belang hiervan is ontzettend groot. Kinderen met een ouder in detentie zien hun ouder niet vaak. Dit verstoort de ouder-kindrelatie en kan nare gevolgen met zich meebrengen.  De kinderen kunnen zich eenzaam voelen en zich schamen voor hun thuissituatie. Tijdens het kamp kan de band tussen kind en ouder weer versterkt worden en kunnen kinderen met andere kinderen praten over hoe het is als een ouder in de gevangenis zit.
Op woensdag 3 mei 2023 gaan de kinderen op het Lentekamp creatief aan de slag met het thema ‘luilekkerland’. Samen maken ze rekwisieten: objecten van karton en kleurrijk stof. De kinderen gebruiken de rekwisieten die ze hebben gemaakt als een decor voor een greenscreen. Via het greenscreen creëren de kinderen samen hun luilekkerland. Na de creatieve workshop krijgen de kinderen een fysiek aandenken toegestuurd in de vorm van een foto in het door henzelf gemaakte luilekkerland.
Tijdens en na de workshop worden er aan de kinderen en de lentekamp begeleiders vragen gesteld over hun ervaringen van de creatieve workshop en het samen creëren met lotgenoten én leeftijdsgenoten. De door de kinderen gemaakte rekwisieten worden tentoongesteld samen met de uitleg en motivatie van de makers.

Kinderen met hun ouder tijdens een Herfstkamp.
Kinderen met hun ouder tijdens een Herfstkamp. 

‘Zie je mij wel?’
Volgens het rapport ‘Zie je mij wel?’ van de Kinderombudsman en Stichting Exodus Nederland (Kalverboer M, Hanekamp W, 2017) zijn er in Nederland meer dan 25.000 kinderen met een ouder in detentie.

De impact op het leven van deze kinderen is enorm. Op school voelen ze zich vaak niet gezien, gehoord of begrepen. Velen van hen krijgen emotionele problemen, gedrags- en leerproblemen die soms tot in de volwassenheid aanwezig blijven.

Op notmycrime.nl vertelt Annelyn Smit (27 jaar) over haar ervaringen als dochter van een ex-gedetineerde en wat haar geholpen heeft. Sinds haar 15e heeft ze geworsteld met de stigma’s en vooroordelen aanwezig in onze samenleving. De opmerking: “Ze wordt net als haar vader”, heeft veel invloed gehad op haar leven. Er werd vaak geen onderscheid gemaakt tussen het kind en de ouder in detentie.

Annelyn zet zich actief in als ervaringsdeskundige bij onder andere expertisecentrum K I N D. Het is mogelijk om haar als spreker te boeken voor een presentatie, event, voorlichting of training. Ze heeft de impact op het gezin van aanhouding tot na detentie met eigen ogen gezien en ervaren. Gezien het feit dat Annelyn de pijn kent weet ze ook precies waar de pijnpunten liggen, wat wel werkt én vooral wat niet werkt.

Annelyn Smit oprichtster van notmycrime.nl
Annelyn Smit oprichtster van notmycrime.nl

Expertisecentrum K I N D, opdrachtgever Guiding Lights
Expertisecentrum K I N D is hét kennis- en adviescentrum voor professionals (en familie) die een kind met een gedetineerde ouder begeleiden. K I N D werkt herstelgericht en zoekt onder meer naar methodes die bijdragen aan het herstel van relaties tussen kind en (ex-) gedetineerde ouder. Het belang en de rechten van het kind staan centraal onder het motto “Herstellen doe je samen!”.

In februari 2023 is het project ‘Mantel van zorg, omzien naar kinderen met een gedetineerde ouder’ afgerond. Een project dat mogelijk gemaakt werd door het VSBfonds en Stichting Kinderpostzegels. Met dit project wil expertisecentrum K I N D de nadelige gevolgen voor kinderen met een ouder in detentie ombuigen naar bronnen van kracht. Het doel is dat ouders en leerkrachten de onzekerheid en het stigma weten te reduceren en dat zij de kinderen omgeven met goede zorg. Het projectresultaat is een informatiegids met handvatten voor ouders en leerkrachten om kinderen en hun verzorgers te steunen bij de impact van detentie. Leerkrachten en ouders hebben als geen ander goede informatie, inzichten en tools nodig. Deze waren tot nu toe niet of nauwelijks beschikbaar.

Dé gids voor familie en onderwijs bij detentie van een ouder.
Dé gids voor familie en onderwijs bij detentie van een ouder.

Partners en fondsen project Guiding Lights

Logo's Guiding LightsJustice Peace The Hague
De organisatie Just Peace geeft vrede en recht een belangrijke plaats in het hart en handelen van bewoners, ondernemers en organisaties in de stad van Vrede & Recht, Den Haag.
www.justpeacethehague.com