Van 27 november t/m 15 december 2023 is de tentoonstelling Veiligheid van journalisten: De verhalen achter de gezichten van vrouwelijke journalisten te zien in Atrium Den Haag. Deze expositie schijnt licht op dappere journalisten die hun leven geven om hun land te voorzien van eerlijk en betrouwbaar nieuws. Iets wat allesbehalve vanzelfsprekend is.

Gendergerelateerd Geweld
Hoewel erg veel journalisten te maken krijgen met (online) geweld, zijn vrouwelijke journalisten er onevenredig vaak het doelwit van. Bovendien is het geweld dat zij ervaren gendergerelateerd, wat betekent dat het seksistisch en vrouwonvriendelijk is. Het geweld kan variëren van het ontvangen van hatelijke berichten en bedreigingen over verkrachting tot daadwerkelijke fysieke aanvallen. Naast fysieke pijn veroorzaakt (online) geweld tegen vrouwelijk journalisten ook ernstige psychologische schade zoals stress en gevoelens van isolatie, met zelfcensuur tot gevolg. Dit betekent dat er minder diversiteit in het nieuws is en dat essentiële informatie het bredere publiek niet kan bereiken, wat een directe impact heeft op de persvrijheid. Wie zijn deze vrouwen? Wat zijn hun verhalen? Wat inspireert hen om door te gaan? Deze tentoonstelling ‘’Veiligheid van journalisten: De verhalen achter de gezichten van vrouwelijke journalisten’’ wil een gesprek op gang brengen tussen burgers, overheden en andere belanghebbenden in de media-industrie over het verbeteren van de bescherming van vrouwelijke journalisten.

Rondleidingen
Op woensdag 6 december kan iedereen tussen 16.00 en 17.00 uur deelnemen aan een rondleiding van organisatie Human Rights in the Picture en op donderdag 7 december tussen 12.00 en 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Bent u niet in de gelegenheid, een rondleiding aanvragen kan ook, stuur dan een mail naar info@humanrightsinthepicture.org.

Deze expositie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen: Free Press Unlimited, Human Rights in the Picture, Nederlandse Unesco Commissie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Logo FPU

Free Press Unlimited (FPU) is een internationale persvrijheidsorganisatie die onafhankelijk nieuws en informatie voor iedereen beschikbaar maakt door media en journalisten wereldwijd te ondersteunen. Hoewel veel journalisten te maken krijgen met (online) geweld, zijn vrouwelijke journalisten er onevenredig vaak het doelwit van. Daarom werkt FPU aan het creëren van een veilige omgeving voor alle vrouwen in de media. Hun visie is kort en krachtig: mensen verdienen het om te weten. Over de hele wereld.
www.freepressunlimited.org

Logo HRITP

Human Rights in the Picture is een non-profitorganisatie die pleit voor mensenrechten door middel van visuele verhalen, waarbij gebruik wordt gemaakt van film, muziek, fotografie en andere vormen van kunst om licht te werpen op schendingen en onrecht. Door activisten en kunstenaars met elkaar te verbinden, vertellen we verhalen om de dialoog op gang te brengen, het debat te bevorderen, bewustzijn te creëren en te pleiten voor verandering. In deze fototentoonstelling werkte Human Rights in the Picture (HRitP) samen met fotografen die hun camera als geweldloos en creatief wapen gebruikten om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van vrouwelijke journalisten.
humanrightsinthepicture.org

Logo Nederlandse Unesco Commissie

Nederlandse Unesco Commissie
Elk land dat lid is van UNESCO heeft een Nationale UNESCO-commissie. Sinds 1947 maakt de Nederlandse UNESCO-commissie vrijwillig gebruik van haar expertise op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. UNESCO is een VN-agentschap met het mandaat om de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van journalisten wereldwijd te bevorderen. Vrouwelijke journalisten zijn specifiek het doelwit van bepaalde vormen van geweld en de aanvallen tegen hen zijn vaak vrouwonvriendelijk of seksistisch van aard. UNESCO bestrijdt, in nauwe samenwerking met partners, online en offline geweld tegen vrouwelijke journalisten door middel van verschillende acties, waaronder: onderzoek voor belangenbehartiging, beleidsaanbevelingen, capaciteitsopbouw en bewustmaking.
unesco.nl/nl

Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het wereldwijd versterken van de vrijheid van meningsuiting, internetvrijheid en onafhankelijke journalistiek is een van de belangrijkste prioriteiten van het Nederlandse buitenlandse beleid dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoert. Nederland ondersteunt de onafhankelijke positie van journalisten en media organisaties wereldwijd op verschillende manieren, met bijzondere aandacht voor: preventie, bescherming en vervolging.
rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken