Van 30 november t/m 15 december toont de Ambassade van Zweden in Den Haag samen met het Swedish Institute een serie portretten van mensen- en vrouwenrechtenverdedigers in het Atrium Den Haag van documentaire fotograaf Anette Brolenius. Door deze portretten te delen, toont Zweden zijn steun aan mensenrechtenverdedigers overal. Zij willen inspireren om zelf actie te ondernemen. Sta op voor mensenrechten, voor jouw recht om te zijn wie je bent. En help anderen om zichzelf te kunnen zijn. Gelijke rechten en mensenrechten is een recht op zichzelf. Laten ons nooit de strijd opgeven. 

Fotograaf Anette Brolenius

Zweedse portret- en documentaire fotograaf Anette Brolenius

“Mensenrechtenverdedigers en journalisten lopen in een aantal landen de risico op willekeurige detenties, ontvoeringen, verdwijningen, fysiek geweld, gerechtelijke intimidatie, doods bedreigingen en intimidaties. Sommigen hebben de ultieme prijs moeten betalen voor hun inzet.

Ik hoop dat deze buitengewone en moedige mensen anderen zullen inspireren om een betere, veiligere en meer gendergelijke samenleving te creëren.”

Anette Brolenius is een Zweedse portret- en documentaire fotograaf. Ze heeft een achtergrond in diplomatie en richt zich op sociale en actuele politieke kwesties, waarbij ze vaak de aandacht vestigt op personen die onrecht, geweld en onderdrukking bestrijden en mensenrechten bevorderen. Haar portretten en reportages worden regelmatig gepubliceerd in tijdschriften en kranten.

Anette is (cum laude) afgestudeerd aan de Dutch Academy of Photography en heeft een MSc van de Universiteit van Londen.

Voor meer informatie, ga naar de website van Anette Brolenius.