Een eeuwenoud kasteel, een Hollandse windmolen en een nieuwe Hindoetempel. Deze unieke historische gebouwen bevinden zich in het Laakkwartier, Molenwijk, Schippersbuurt, Spoorwijk en de Binckhorst in Den Haag. Over een stadsdeel met zulke opvallende gebouwen kunnen honderden interessante verhalen worden verteld. Wie liet bijvoorbeeld dat kasteel bouwen en welke wereldberoemde schilder legde de Laakmolen vast? Maak hier in het kort kennis met dit bijzondere Haagse stadsdeel, dat in de loop der jaren sterk is veranderd en zich nog steeds snel ontwikkelt. Het stadsdeel Laak heeft een lange, boeiende en kleurrijke geschiedenis, maar de uitdagingen die deze eeuw gaat bieden zijn onbekend. Voor alle bewoners zijn er voorzieningen op cultureel en educatief gebied beschikbaar. De scholen zorgen ervoor dat de nieuwe generaties hun weg kunnen vinden in de kennismaatschappij. Dat is een sterke basis om de toekomst aan te kunnen.

Wandelkaart van Laak rond 1900 Ridders of roeiers, alle bewoners van dit stadsdeel kunnen hun eigen geschiedenis maken en schrijven. Voetballers of vechtsporters, iedereen kan een bijdrage leveren aan de opbouw van de wijk. Ondernemer, student of ambtenaar: ze zorgen er met hun eigen verhaal voor dat de vele verbindingen in de stad worden versterkt. Op die manier bouwt iedereen aan zijn culturele, sociale en economische toekomst, waardoor we trots mogen zijn op Laak.  Deze tentoonstelling die t/m 4 juni 2022 in de posterwand van het Haags Gemeentearcief in het Atrium te zien, is ontstaan vanuit het doorlopende project HaagsDNA. Met dit project wil het Haags Gemeentearchief de geschiedenis van de verschillende stadsdelen, maar zeer zeker ook van de huidige inwoners vastleggen.

ColofonOnderzoek, tekst en samenstelling: Haags Gemeentearchief, Raymund Schütz ‘Korste Geschiedenis Laak’ is onderdeel van #HaagsDNA/Laak een project van het Haags Gemeentearchief.Beeldmateriaal afkomstig uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, tenzij anders vermeld.Vormgeving: Jerney de JongDrukwerk: Guthschmidt