Het Haags Gemeentearchief presenteert van 20 februari t/m 15 april in de posterwand van het Haags Gemeentearchief in het Atrium Den Haag de Tentoonstelling 100 jaar Zuiderpark, het eerste Volkspark in Nederland

100 Jaar met een aanloop
In 1908 presenteert architect H.P. Berlage aan de gemeente zijn uitbreidingsplan voor Den Haag. Hij tekende een groot park in het landelijke gebied ten zuidwesten van de stad, buiten de toenmalige stadsgrens en vlak bij de al geplande volksbuurten.
13 jaar later, in 1921 presenteren Pieter Westbroek, directeur van de Dienst der Gemeenteplantsoenen en tuinarchitect Dirk Tersteeg een nieuw ontwerp voor dit park. Na wat kleine aanpassingen keurt de Haagse gemeenteraad op 5 maart 1923 het definitieve ontwerp goed.

Gemeentereiniging richt in park een uitzichtheuvel 'De Villierskopje' op van vuilnis, achtergrond Vreeswijkstraat - vervaardiger Vereenigde Fotobureaux - Circa oktober 1929

Eerste volkspark van Nederland
De naam Zuiderpark valt op 24 januari 1910 voor het eerst in een raadsvergadering. Raadslid Mouton spreekt over het park in het zuiden, waarop raadslid Ter Laan het woord ‘Zuiderpark’ laat vallen. Vanaf dat moment komt de naam Zuiderpark in alle correspondentie en notulen voor. Het Zuiderpark is het eerste echte volkspark van Nederland. De aanleg ervan was vooral een werkverschaffingsproject voor Haagse werklozen.
Het ontwerp bevat uitgestrekte speelweiden, schaduwrijke boomgroepen en heeft plaats voor kinderspeelplaatsen, vijvers, volks- en kindertuinen, een botanische tuin en gebouwen waar je kunt schuilen bij slecht weer. Het sportveldencomplex en het openluchtbad worden als eerste aangelegd. Het duurt tot 1936 om alles aan te leggen en te beplanten. Het Zuiderpark ligt op laaggelegen, natte poldergrond. Die moest worden opgehoogd en daarvoor is afval van de vuilverbranding, de elektriciteitscentrale en ook huisvuil gebruikt.

Duiken in het openluchtzwembad circa 1967

Beschermd stadsgezicht en festivalpark
In 2011 kreeg het park de status van beschermd stadsgezicht. Nu is het Zuiderpark in Den Haag Zuidwest dé plek waar bewoners uit de omliggende buurten met het hele gezin neerstrijken om er te sporten, te spelen en te barbecueën. Mensen van binnen en buiten de stad bezoeken er concerten, festivals en andere evenementen.

Het Zuiderpark is een echt festivalpark, al decennia lang worden er talloze festivals georganiseerd: Parkpop, de Parade, Milan festival, stadsspelen, Kingsworld, Color obstacle rush en nog vele andere prachtige feesten zorgen ervoor dat vele mensen, ook van buiten Den Haag, jaarlijks dit bijzondere park bezoeken.

www.haagsgemeentearchief.nl

Milan vuurwerkshow op het podium 2019. Foto Waldo.