Jaarlijks presenteert de Welstands- en Monumentencommissie, in samenwerking met de afdeling Monumentenzorg en Welstand, haar werkzaamheden via een jaarverslag. Hierin wordt ook uitgelegd wie zitting hebben in de commissie, op welke wijze zij te werk gaan en welke plannen de revue zijn gepasseerd. In dit jaarverslag staat de ‘Stad in Verdichting’ centraal, waarvan de uitkomsten van zijn te zien van t/m 28 augustus in de posterwand van het Haags Gemeentearchief in het Atrium Den Haag.

Melkwegstraat 8 - Design Mei Architects and Planners

Zoals in de meeste Nederlandse steden, speelt ook in Den Haag het vraagstuk van verdichting. Wat begint met een politieke keuze gebaseerd op getallen en prognoses over de benodigde extra (woon)ruimte in de stad, krijgt zijn beslag in de fysieke omgeving waarin mensen dagelijks leven en verblijven. 

De grotere en complexere plannen die aan de commissie worden voorgelegd, passen bij de ambities van Den Haag als derde grootste stad van Nederland. Ze tonen de dynamiek van een stad in beweging met verdichting als een belangrijk thema. Dit geldt ook voor de dakopbouwen-problematiek.

De Welstands- en Monumentencommissie speelt bij deze opgaven een belangrijke rol. Het is haar taak om ervoor te zorgen dat deze thema’s aansluiten binnen de rijke historische context van de bestaande stad.

Ondoordachte verdichting kan de stedelijke omgevingskwaliteit flink in het gedrang brengen, maar toegepast met kennis en visie schuilen in verdichting ook prachtige kansen. 

‘Stad in Verdichting’ geeft een beeld van de verschillende verdichtingsplannen die afgelopen periode in de Welstands- en Monumentencommissie zijn behandeld.

Vliegwielstraat 50 - Design Studioschaeffer Architecten

Op vrijdag 23 juni vindt het symposium ‘Dakopbouwen. Vloek of Zegen’ plaats in het Stadhuis van Den Haag. Aanmelden kan via deze website.

Ontwerp Credits Jaarverslag:
Fotoverantwoording & Uitsnede van voorkant jaarverslag: Ilse van Marrewijk
Melkwegstraat 8 Mei Architects and Planners
Vliegwielstraat 50 & Keizerstraat 27: Studioschaeffer Architecten

Voor meer informatie over de Welstands- en Monumentencommissie, ga naar www.denhaag.nl.
Voor meer informatie over Monumentenzorg, ga naar www.monumentenzorgdenhaag.nl.

Keizerstraat 27 - Design Studioschaeffer Architecten