Het Atrium Den Haag is nog steeds tot nader order gesloten voor activiteiten, maar de expositie over het 25-jarige bestaan van het Stadhuis en het Atrium met verhalen van Haagse stadhuizen en raadzalen door de eeuwen heen is nu online te zien! Onderdeel van deze expositie is de online documentaire 25 Jaar Stichting Atrium, die te bekijken is op onze Home Pagina.
Verhalen van de Dagelijkse Groenmarkt naar de Javastraat en van het Burgemeester De Monchyplein naar het stadhuis aan het Spui, geeft Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag i.s.m. het Haags Gemeentearchief een mooi beeld van de afgelopen 25 jaar.
Zilveren jubileum
Op 8 september 2020 is het precies 25 jaar geleden dat koningin Beatrix het stadhuis aan het Spui officieel opende. Dit zilveren jubileum is aanleiding voor de tentoonstelling “Stadhuizen van Den Haag – 25 jaar stadhuis aan het Spui”, georganiseerd door Monumentenzorg Den Haag in samenwerking met het Haags Gemeentearchief.

Door de eeuwen heen
Verdeeld over zestien panelen vertelt de tentoonstelling het verhaal van Haagse stadhuizen en raadzalen door de eeuwen heen. Van de Dagelijkse Groenmarkt naar de Javastraat en het Burgemeester De Monchyplein naar het stadhuis aan het Spui.

Van dorp naar stad
We lezen en zien hoe het dorpsbestuur in het kleinschalige dorpshuys aan de Groenmarkt zich ontwikkelde en uitbreidde naar een stadsbestuur met ambtenaren en een steeds groter wordend stadhuis.

Vasthoudende wethouder en evenementen
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling en realisatie van het stadhuis aan het Spui, die Adri Duivesteijn zijn wethouderschap kostte. Stichting Atrium deelt de highlights van 25 jaar tentoonstellingen en evenementen in het atrium van datzelfde gebouw.

Tweede stadhuis
De tentoonstelling sluit af met het stadskantoor aan de Leyweg, feitelijk een tweede stadhuis met een bijzondere, zwevende trouwzaal.

Materiaal uit diverse collecties
De tentoonstelling is samengesteld met beeldmateriaal uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, aangevuld met materiaal van het Haags Historisch Museum en Monumentenzorg Den Haag.

Bekijken
Download en bekijk de tentoonstelling