In 1982 kreeg Den Haag een eigen afdeling Archeologie, toen nog onderdeel van de gemeentesecretarie Afdeling VOM (Verkeer, Openbare Werken, Monumentenzorg). Tegenwoordig valt de afdeling onder de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag.

In de afgelopen 40 jaar werden honderdduizenden vondsten uit de grond gehaald, van muurtegels tot Romeinse mijlpalen. Deze vondsten zijn zorgvuldig gerestaureerd en bewaard. Bij de afdeling Archeologie waren in al die jaren veel bijzondere mensen betrokken. Zij gingen voor deze tentoonstelling met hun favoriete vondst op de foto die van 17 oktober t/m 17 november is te zien in het Atrium Den Haag.

Burgemeester Jan van Zanen met 17de Eeuws Ooievaars Tegel

Wilt u het werk van de afdeling Archeologie volgen, kijk dan op www.archeologie.denhaag.nl.

Logo 40 Jaar Archeologie