Zolang de mens bestaat, is er afval.
Archeologen in Den Haag vinden tijdens opgravingen het afval vanaf de vroegste bewoning in de stad – zo’n 5.500 jaar geleden – tot en met nu. Wat daarbij opvalt is, dat hergebruik in vroegere tijden vrij normaal was. Ook nu zijn we ons ervan bewust dat bijna al ons afval een grondstof kan zijn voor nieuwe producten.

De afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag neemt de bezoeker mee in een reis door de tijd. Hoe ging men vroeger om met afval? Hoe doen we het nu? En welke mogelijkheden zijn er voor een (bijna) afvalvrije toekomst?

Het ‘afval’ zoals op de foto, zijn klompen die gevonden zijn bij de Rotterdamsebaan en zijn niet hergebruikt. De Croc daarentegen heeft juist een heel lange levensduur omdat het materiaal croslite amper vergaat. De uitdaging is om in de toekomst weer meer met het hergebruiken van materialen te gaan werken, waardoor afval grondstof wordt, dat weer hergebruikt kan worden.

Foto van de afvalbioscoop

Afvalbioscoop
Onderdeel van deze expositie is de afvalbioscoop (zie foto hierboven). Hierin draaien verschillende video’s over duurzame initiatieven in de stad en leert de bezoeker om zelf compost te maken!

Meer informatie is te vinden op www.denhaag.nl/archeologie.