Van 4 t/m 13 mei wordt in het Atrium Den Haag een tentoonstelling georganiseerd van niet uitgereikte diploma’s, georganiseerd door studenten uit Oekraïne: Veronika Verkholyak, Julia Kozankewycz en Pavlo Verkholyak. Het doel van de tentoonstelling is om de nagedachtenis te eren van jonge mensen, studenten, wiens leven werd beëindigd door de Russische agressie tegen Oekraïne.

V-Dag
Op 8 mei herdenken we de dag waarop Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw het nazisme en fascisme versloeg. De gezamenlijke overwinning had zijn eigen grote prijs. Zowel toen als nu, in de realiteit van de Russisch-Oekraïense oorlog, verzetten de beste vertegenwoordigers van hun volk – jongeren, studenten – zich dapper tegen onmenselijke systemen voor een rechtvaardige vrede en een betere gemeenschappelijke toekomst. Velen van hen betaalden hiervoor met hun leven.

De wereld die wij kennen en waarderen, waar een rechtsstaat en democratie heersen en de waardigheid van ieder mens wordt gerespecteerd, werd mogelijk dankzij hun moed. Op dezelfde manier vechten Oekraïners vandaag, in de strijd tegen een verraderlijke vijand, samen met de wereld voor een betere gezamenlijke toekomst.

Dappere Helden
De verhalen die in deze tentoonstellingen worden gepresenteerd, zijn niet alleen onschuldige slachtoffers van het Russische totalitaire systeem, maar ook dappere helden die, samen met vele andere jonge mannen en vrouwen, durfden op te staan tegen het kwaad dat hun huizen kwam verwoesten en een openlijk genocidale oorlog voerde die erop gericht was Oekraïners op etnische gronden te vernietigen.

Deze tentoonstelling wil de nagedachtenis van omgekomen jongeren eren en jongeren over de hele wereld inspireren om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst en zich te verenigen om die te creëren. Er worden veertig tentoongestelde stukken getoond in de vorm van diploma’s die nooit meer kunnen worden uitgereikt. Elk van hen heeft een kort levensverhaal en de omstandigheden van hun dood.

Met deze tentoonstelling wil de organisatie de aandacht vestigen op de slogan “nooit meer” en benadrukken hoe belangrijk het is Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen een ander totalitair systeem dat in Rusland is gevormd en nu functioneert. 

Voor meer informatie over deze rondreizende tentoonstelling, ga naar www.unissueddiplomas.org.