Van 3 t/m 20 mei is in het Atrium Den Haag de expositie Just speak! van The Cartoon Movement te zien, die onderdeel uitmaakt van Hague Justice Week en de Haagse Vrijheidsweken.

Rechtvaardigheid voor iedereen
Rechtvaardigheid voor iedereen kan alleen bereikt worden als we de vrijheid hebben om ons uit te drukken in vreedzame en inclusieve gemeenschappen, waar ieders stem meetelt. Bij het oplossen van elk conflict is een focus op rechtvaardigheid noodzakelijk. Beelden hebben de kracht om op een slimme, grappige en informatieve manier belangrijke boodschappen uit te dragen, en dat is precies waar deze expositie over gaat. Ideeën over vrede en recht van de jongste generatie zijn omgezet in professionele cartoons, gemaakt door mensenrechtencartoonisten van over de hele wereld.

Just speak! Cartoon - Miguel Morales Madrigal - Cuba

Expositie Just speak! van The Next Movement
Bezoek de expositie ‘Just speak!’ van The Cartoon Movement in het Atrium Den Haag om de stem van jongeren over de hele wereld te bekijken. De Cartoon Movemement is een wereldwijd platform dat meer dan 700 professionele cartoonisten verbindt met de volgende generaties. Ten grondslag aan deze expositie ligt de stem van jongeren van over de hele wereld. Aan de hand van een competitie werden studenten uit Den Haag en de rest van de wereld gevraagd naar hun ideeën over hoe gerechtigheid te bereiken tijdens conflicten in hun deel van de wereld. Wat zijn hun gedachten over hoe problemen kunnen worden voorkomen of hoe ze vreedzaam kunnen worden opgelost? De jongeren werden opgeroepen hun creativiteit te gebruiken om hun ideeën vorm te geven middels cartoons. Deze tekeningen werden vervolgens gedeeld met het professionele cartoonistennetwerk van The Cartoon Movement. Zij kozen de beste, meest inspirerende ideeën en verwerkten deze tot professionele, redactionele cartoons.

Meer informatie is te vinden op www.cartoonmovement.com.

Just Speak Cartoon - Halit Kurtulmus Aytoslu - Turkey

Hague Justice Week
Deze expositie is onderdeel van de Hague Justice Week, die plaatsvindt van 30 mei t/m 3 juni in Den Haag. Wereldwijde vrede en gerechtigheid vereisen wereldwijde samenwerking. Tijdens de Hague Justice Week komen betrokken organisaties samen en proberen zij antwoorden te vinden op wereldwijde uitdagingen op het gebied van recht. Onderdeel van deze week is ook de expositie World Press Photo: Veerkracht – verhalen van inspirerende vrouwen van 1 t/m 20 juni in het Atrium Den Haag is te zien.
Meer informatie is te vinden op www.haguetalks.org.

Hague Justice Week

Haagse Vrijheidsweken
De Haagse Vrijheidsweken worden elk jaar gehouden in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei. Tientallen Haagse instellingen, theaters, NGO’s, musea en rondvaartorganisaties stellen elk jaar gezamenlijk een programma samen rond de thema’s vrijheid, WO2, vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde, zoals deze expositie Just Speak en Indisch Den Haag Contra de Nazi’s in het Atrium Den Haag.

Meer informatie is te vinden op www.haagsevrijheidsweken.nl.
Logo Haagse Vrijheidsweken